Verantwoording

Stichting Vrienden Murambinda Hospital

In januari 2003 is de Stichting Vrienden Murambinda Hospital (SVMH) opgericht. De oprichters hebben zich tot doel gesteld om: “Het ziekenhuis Murambinda Mission Hospital te Zimbabwe te ondersteunen in de ruimste zin van het woord, hierbij wordt gestreefd naar constructieve hulp waarbij de nadruk ligt op oplossingen zodat het ziekenhuis op lange termijn zelfstandiger wordt.”

Bij oplossingen wordt daarom gezocht naar hulp die óf de kennis in het ziekenhuis vergroot zodat men zelf deze kennis over kan dragen óf het financieren van apparatuur die na het afleveren door het ziekenhuis zelf onderhouden kan worden.

Het bestuur van de stichting wordt op dit moment gevormd door Theo Dekker (oud notaris te Rotterdam), Ineke Sipkema (voormalig regisseur te Reeuwijk) en Nienke van Trommel (gynaecoloog).

Schenkingen

Rekeningnummer NL05ABNA 0497345854 t.a.v. Stichting Vrienden Murambinda Hospital.

Stichting Vrienden Murambinda Hopsital is ANBI geregistreerd.

RSIN: 812348916

Bestuur

Nienke van Trommel, Voorzitter

Ineke Sipkema, Penningmeester/Secreterais

Theo Dekker, Vice Voorzitter

Alle bestuursleden worden niet beloond voor hun activiteiten.

Jaarverslagen

Rapport Stichting Murambinda 2017

Murambinda jaarverslag 2015 en 2016

Rapport Stichting Murambinda 2016

Rapport Stichting Murambinda 2015